Wie zijn wij ?
Wij zijn een vereniging van liefhebbers die gebeten zijn door een microbe, de Shetland Pony.

Als vereniging willen wij u een clubverband aanbieden. Mensen met eenzelfde interesse samenbrengen en liefhebbers aanmoedigen. Iedereen kan zich aansluiten bij onze vereniging. Hebt u Shetlanders, met of zonder papieren, dit heeft voor ons geen belang.

Het bestuur tracht jaarlijks 3 activiteiten te organiseren.

1. ledenfeest
2. prijskamp
3. algemene ledenvergadering
Belgische Shetland Pony Vereniging - Bestuur
Het bestuur anno 2016
Ons bestuur is dit jaar enigszins veranderd. Een nieuwe voorzitter en 3 nieuwe bestuursleden. Het is altijd prettig jonge mensen te kunnen verwelkomen in ons bestuur. Zij zijn immers de sleutel voor de toekomst van onze vereniging. Reden genoeg om ze even aan u voor te stellen :
Bert Schrooten (voorzitter)
Wim Renders (ondervoorzitter)
Viviane Lauryssens (secretaris)
Marc Bosmans (penningmeester)
Gilbert Claes (bestuurslid)
René De Graeve (bestuurslid)
Eddy Van Dender (bestuurslid)
Dorien De Peuter (bestuurslid)
Tessy Engels (bestuurslid)
Kristof Engels (bestuurslid