Hoe het begon
De eerste vergadering van De Shetland Pony Vereniging vindt plaats op 19 december 1982.
Er wordt besloten dat de vereniging aan de volgende punten moet voldoen :
1. De vereniging heeft tot doel het contact tussen liefhebbers en shetlanponyhouders te stimuleren.
2. De vereniging gaat een tijdschrift uitgeven met informatie met betrekking tot de shetlandpony dat 4 x per jaar verschijnt.

De eerste bestuursleden van de vereniging zijn : F.Valkenborghs, M.Michiels, L.Leunis, E.Pels,
L.Bollansee, F.Verberne, L.Van Houdt, R.Strubbe en J.Adriaens.
Al snel ontstaat er bij hen het idee om een prijskamp te organiseren en uit te kijken naar een geschikte locatie. Deze locatie wordt gevonden in Leopoldsburg en de eerste pony prijskamp vindt plaats op 5 augustus 1984 ; er zijn 25 deelnemers.
Tevens wordt in het eerste werkjaar van de vereniging een algemene statutaire vergadering en een ledenfeest georganiseerd.

De vereniging groeit rustig en gestaag verder en telt in 1987 reeds 117 leden.
Veel van onze huidige leden zijn trouwens leden “van het eerste uur”. Daaruit kunnen we toch wel besluiten dat men zich thuis voelt in onze vereniging.

Op 3 december 1994 vindt er een fusie plaats tussen De Shetland Pony Vereniging en de Shetlandvrienden. De naam van de vereniging blijft behouden maar de vereniging wordt een vzw.
Ze krijgt tevens een nieuw logo, hiervoor wordt er gekozen voor het logo van De Shetlandvrienden. Tot op heden wordt dit nog steeds gebruikt voor onze tijdschriften en briefwisseling.
Ook de titel van het tijdschrift wordt aangepast naar "De Shetlandvriend".
Op 17 maart 1995 vindt de eerste vergadering van de vzw plaats in de vernieuwde vergaderruimte van Mr. en Mevr.Valkenborghs .

Jaarlijks worden er tot op heden nog steeds 3 activiteiten georganiseerd :
- een algemene ledenvergadering
- een ledenfeest
- een international prijskamp

1997 : De Shetland Pony Vereniging vzw viert haar 25 jarig bestaan.
Er wordt een groot ledenfeest georganiseerd met breugheliaans buffet en ook de andere jaarlijkse activiteiten staan in teken van de zilveren jubileum. Met 187 leden gaat de vereniging een mooie toekomst tegemoet.

2010 : Er komt een vernieuwd bestuur bestaande uit volgende bestuursleden : H.Boons, C.Michiels, M.Michiels, J.Plessers, B.Schrooten, K.Schrooten en F.Verberne

2012 : Op korte termijn vloeien er enkele bestuursleden af. Het bestuur telt nog 4 bestuursleden : H.Boon, M.Michiels, C.Michiels en F.Verberne.
Met dit beperkte bestuur is het onmogelijk een prijskamp te organiseren, tot groot spijt van de leden.

Er wordt een oproep gedaan om nieuwe bestuursleden aan te trekken.
H.Boons en M.Michiels verlaten het bestuur en 5 nieuwe kandidaten komen het bestuur versterken : E.Christiaens, G.Claes, R.De Graeve, B.Raeymaekers en W.Renders.

2013 : C.Michiels trekt zich terug uit het bestuur en beëindigt haar functie december 2013.
Na een nieuwe oproep om bestuursleden aan te trekken komen er 2 nieuwe kandidaten bij : B.Schrooten en V.Lauryssens

2015 : Ook dit jaar zijn er veranderingen in het bestuur. E.Christiaens en F.Verberne trekken zich terug uit het bestuur en M.Bosmans en E.Van Dender komen als nieuwe bestuursleden de vereniging versterken.
Het bestuur bestaat uit : B.Raeymaekers, W.Renders, M.Bosmans, V.Lauryssens, G.Claes, R.De Graeve, B.Schrooten en E.Van Dender

2016 : Ook dit jaar zijn er enkele wijzigingen in het bestuur. Bob Raeymaekers trekt zich terug uit het bestuur en Bert Schrooten zal hem opvolgen als voorzitter. We hebben 3 nieuwe bestuursleden: Dorien De Peuter, Tessy Engels en Kristof Engels
Het bestuur bestaat uit : B.Schrooten, W.Renders, M.Bosmans, V.Lauryssens, G.Claes, R.De Graeve, E.Van Dender, Dorien De Peuter, Tessy Engels en Kristof Engels.