Ledenvergadering 2019
Beste pony liefhebbers,


Onze algemene ledenvergadering had plaats op zaterdag 5 oktober 2019 in het parochiaal centrum te Winksele-Delle.

Onze voorzitter Bert Schrooten verwelkomde de aanwezige leden.

Daarna werd de resultatenrekening 2018 besproken en werden de reekswinnaars en dagkampioenen van onze pony prijskamp (juli 2019) gevierd. Zij ontvingen een oorkonde voor hun prestatie.

Onze voorzitter heeft ook enkele mededelingen gedaan :
Viviane Lauryssens heeft haar ontslag aangeboden als secretaris en bestuurslid en Bert Schrooten heeft zijn ontslag aangeboden als voorzitter en bestuurslid en dit vanaf 01/01/2020.
Aangezien er geen kandidaat opvolgers zijn voor beide functies heeft het bestuur unaniem beslist dat de vereniging wordt ontbonden en ophoudt te bestaan en dit vanaf 01/01/2020.
De nodige wettelijke formaliteiten zullen vervuld en afgehandeld worden in de loop van de komende maanden.
Na deze mededelingen konden er vragen gesteld worden door onze aanwezige leden en deze werden op gepaste wijze beantwoord door onze voorzitter Bert Schrooten en secretaris Viviane Lauryssens.

Tijdens de vergadering kon u genieten van een hapje, een drankje en een gezellige babbel.

De foto’s van het ledenfeest en de pony prijskamp 2019 werden getoond op een groot scherm.