Ledenvergadering 2018
Beste pony liefhebbers,


Onze algemene ledenvergadering had plaats op zaterdag 20 oktober 2018 in het parochiaal centrum te Winksele-Delle.

Tijdens de vergadering kon u genieten van een drankje, een hapje en een gezellige babbel.

Dit jaar hadden we als gastspreker Mevr Desirée Aerts uitgenodigd. Zij is dierenarts in de Dierenkliniek “Het Bokt” te Peer. Zij heeft een presentatie gegeven over EHBO bij paarden en pony’s en nageltred. Zij gaf nuttige info en praktische tips i.v.m. het verzorgen van opgelopen wonden en/of fracturen bij pony’s en paarden. Na de uiteenzetting was er mogelijkheid om vragen te stellen.

Daarna werd de resultatenrekening 2017 besproken en werden de reekswinnaars en dagkampioenen van onze pony prijskamp (juli 2017) gevierd. Zij ontvingen een oorkonde voor hun prestatie.
Als mededeling naar onze leden toe werd er nog meegegeven dat er anno 2019 enige verandering in ons bestuur zal optreden.
Wim Renders zal zijn functie als ondervoorzitter en bestuurslid niet langer uitoefenen en deze taak zal vanaf 1 januari 2019 overgenomen worden door René De Graeve.
Viviane Lauryssens zal haar functie als penningmeester vanaf 1 januari 2019 overlaten aan Kristof Engels. Zij blijft wel verder haar functie als secretaris uitoefenen.

Dhr. André Deleener, voorzitter van het Studbook, gaf nog een toelichting i.v.m. de bijkomende interprovinciale wedstrijd. Deze wedstrijd vervangt de vroegere “CAC buiten wedstrijd”. Deze zal doorgaan op 18 november 2018 in Hof Zelderloo – Wolsemstraat 108 te 1700 Sint Martens Bodegem en start om 13u00.
Hij gaf tevens nog een woordje uitleg i.v.m. het gebruik van het HorseID platform bij het doorgeven en invullen van de formulieren bij aangifte van veulens.

De foto’s van het ledenfeest en de pony prijskamp 2018 werden later op de avond getoond op een scherm.

Er waren minder aanwezigen dan vorig jaar (35). Dit was waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er diezelfde dag in Nederland een evenement voor pony’s doorging. We zullen er volgend jaar zeker rekening mee houden.

Het was een geslaagde algemene ledenvergadering en het bestuur hoopt u ook volgend jaar te mogen verwelkomen.