Ledenvergadering 2017
Beste pony liefhebbers,

Onze algemene ledenvergadering vond plaats op zaterdag 21 oktober 2017 in het parochiaal centrum te Winksele-Delle.

Tijdens de vergadering kon u genieten van een drankje, een hapje en een gezellige babbel.

Dit jaar hadden we als gastspreker Dhr. Jan Bries (Bodemkundige dienst van België) uitgenodigd.
Hij heeft een voordracht gegeven over de bemesting van het weiland, hoe dit aangepakt moet worden en een aantal praktische tips.
Na de uiteenzetting was er mogelijkheid om vragen te stellen.
Daarna kwam Dhr. André Deleener een toelichting geven over het paspoort (1 jaar na opstart) en de nieuwe procedure/fiche van de veearts betreffende de hengstenkeuring.
Na de uitleg konden de aanwezigen vragen stellen.

De foto’s van het ledenfeest en de pony prijskamp 2017 werden later op de avond getoond op een scherm.

Er waren 43 aanwezigen, doch de belangstelling voor de onderwerpen van de gastsprekers was heel groot.
Er kwamen veel vragen waaruit toch blijkt dat het belangrijk is om op de hoogte te blijven van vernieuwingen, nieuwe technieken, algemene info…..

Het was een geslaagde algemene ledenvergadering en het bestuur hoopt u ook volgend jaar te mogen verwelkomen.