Beste pony liefhebbers,

Onze algemene ledenvergadering zal doorgaan op zaterdag 15 oktober 2016 in het parochiaal centrum te Winksele-Delle. (Mechelsesteenweg 1090)
We starten omstreeks 19u30
Er is voldoende parkeerruimte voorzien aan de zaal.

Iedere aanwezige krijgt een “gratis” drankje aangeboden !!!

Tijdens de vergadering kan u genieten van een drankje, een hapje en een gezellige babbel.
Ook de foto’s van de pony prijskamp zullen gedurende de avond getoond worden.

Wij hebben naar jaarlijkse gewoonte een spreker uitgenodigd om enkele onderwerpen te komen toelichten die voor iedere pony liefhebber leerrijk kan zijn.
Het belooft zeker een interessante avond te worden.

Wij hopen u, uw partner, familie, vrienden, kennissen, te mogen verwelkomen.
Iedereen is welkom !!!

U kan tevens van de gelegenheid gebruik maken om uw lidgeld 2017 te vernieuwen.
Leden in België : 10 €
Buitenlandse leden : 15 €

Ledenvergadering 2016